top of page

Ümumi məlumat:

Bud, diz, baldır, ayaq nahiyələrini əhatə edir və diz nahiyəsində kilidli oynaqla təchiz edilib.

Fərdi ölçü almaqla polietilendən hazırlanır. Sabit və hərəkətli olaraq hazırlanır, kilidli oynaq vasitəsilə xəstəyə istər oturaq istərsədə vertikal vəziyyəti vermək olar.

Diz oynağının məhdudiyyətli açılması tələb olunduğu hallarda dərəcəli oynaq mexanizmi ilə təchiz olunur.

Diz oynağının valgus və varus deformasiyalarında, hiperfleksionunda olduğu halda, aşağı ətrafların müxtəlif etilogiyalı iflic, bud və baldır nahiyəsinin sınıqları və əməliyyat sonrası reabilitasiya mərhələsində, diz bağı əməliyyatından sonra istifadə olunur

ÜZÜKLÜ KAFO

    Related Products