top of page

Şarnırlı KAFO (Diz Ayak Bilek Ayaq Ortezi), diz, ayak bileği və ayağı dəstəkləmək və sabitləmək məqsədi ilə istifadə olunan bir ortopedik məhsuldur. Bu ortez genelliklə kas zəifliyi, felç, serebral palsi, spinal kabel xəsarətləri və ya digər nöromüskul sistem problemləri kimi hallarda istifadə edilir.

Şarnırlı KAFO ortez, ümumiyyətlə möhkəm materiallardan hazırlanmış bir qafə və əlavə eynlər ilə təşkil edilir. Bu qafə diz və ayak bileği eynlərini bağlayaraq stabililik təmin edir və yürüdükləri zaman denge və dəstək verir. Həmçinin, düzgün hərəkət paterni və uyğun aya basma forması üçün təşkilat verir.

Şarnırlı KAFO ortez, hastanın ehtiyaclarına uyğun şəkildə fərdiləşdirilə bilər və genelliklə bir mütəxəssis tərəfindən təyin olunur. Ortizin düzgün uyğunluğu effektiv istifadə üçün çox əhəmiyyətlidir və bir fizioterapist və ya ortezist tərəfindən tənzimlənməsi tələb oluna bilər.

Bu növ ortez, təciliyyətə baxılmadan hər hansı bir xəstə üzərində istifadə edilə bilər və xəstələrin hərəkət imkanlarını artıra bilər, yürümə bacarıqlarını dəstəkləyə bilər və günlük həyat fəaliyyətlərini asanlaşdıra bilər.

Qeyd: Sağlık problemləri ilə bağlı qərar verməzdən əvvəl tibbi məsləhət almaq üçün bir mütəxəssisə müraciət etmək önəmlidir.

ŞARNİRLİ KAFO

    Related Products