top of page

Ümumi məlumat:

Şeno skolioz korseti -onurğa sütununun aktiv-korreksiyaedici ortezidir.

Şeno korseti xəstəyə fərdi olaraq ölçü götürülərək hazırlanır. Frontal və sagital müstəvidə korreksiya ilə yanaşı horizontal müstəvidə də korreksiya edir ki, bu da onurğa sütununun rotasiyasının qarşısını almış olur. Hazırlanmasında xüsusi korreksiya üsulundan istifadə olunur ki, bu da xəstənin hərəkətini və böyümə funksiyalarını sərbəst buraxır. Şeno korseti digər korsetlərə nisbətən aktiv-korreksiyaedici korset olması ilə fərqlənir.

ŞENO SKOLİOZ KORSETİ

    Related Products