top of page

Uşaq abduksion ortezi anadangəlmə bud və çanaqda olan çıxıqlara görə fərdi hazırlanan abduksion ortezdir.

Ortezin iç tərəfi dəriyə zərərli təsiri olmayan, antiallergik yumuşaq material ilə təchiz olumnuşdur.

Müalicə həkiminin təyinatı əsasında fleksion və abduksion dərəcələrinə görə fərdi hazırlanır ki, bu da bud sümüyü başının sirkə kasasında düzgün yerləşməsinə şərait yaradır.

ABDUKSİON ORTEZ

    Related Products