top of page

Baldır-ayaq nahiyəsinin fiksəedici-qoruyucu ortezi olub termoplastik materialdan fərdi olaraq hazırlanır. Təyinata görə ayaq-bilək oynağı, hərəkətli və sabit olmaqla iki növdə hazırlana bilər.  Ayaq-bilək oynağı sümüklərinin  sınıqlarının gecikən bitişməsində vasitəçi rolunu oynayır.

AFO

    Related Products