top of page

Ümumi məlumat:

Bud sümüyünün fiksəedici ortezi olub xəstəyə fərdi olaraq hazərlanır.

Çox yüngül olub, eyni zamanda güclü fiksəedici xüsusiyyətə malikdir. Ortezin en ölcüləri bantlar vasitəsilə tənzimlənir.

BUD ORTEZİ

    Related Products