top of page

Ümumi məlumat:

Termoplastik materialdan hazırlanıb. Üzəri xüsusi örtük ilə örtülmüş əl və bilək ortezidir. Barmaqları və biləkləri passiv uzatmada saxlayır. Aktiv barmaq fleksiyasına icazə verilir.

Hərəkəti təmin edir və yapışmaların yaranmasının qarşısını alır.

DİNAMİK EXTENSİON ATELİ

    Related Products