top of page

Ümumi məlumat:

  • Bazu sümüyünün fiksəedici/oruyucu ortezidir.
  • Cırt- bantlar vasitəsiylə en ölçüsünü tənzimləmək olur.
  • Bazu sümüyünün yuxarı 1/3 sınıqlarında istifadə olunur.

HUMERUS BRACE

    Related Products