top of page

Bud oynağının anadangəlmə çıxığı və displaziyası zamanı bud oynağı üçün, ayaqları aralı saxlamaq məqsədilə düzəlmiş cıhaz uşağın çiyin qurşağına və onurğasına yük düşmədən, bud oynaqlarının aralı vəziyyətdə tam fiksasiyasını təmin edir.

Başqa ortezlərdən fərqli olaraq müalicə abduksion və fleksion dərəcələri tənzimləyici kəmərlər və abduksion cihaz vasitasilə tənzimlənə bilir. Məhsul hər şəxsə görə fərdi şəkildə hazirlanır və yumuşaq hipoallergik təbəqəyə malikdir.

 

İLFELT CİHAZI

    Related Products