top of page
  • Ayaq biləyini 90 dərəcədə sabit saxlayır
  • "T" formalı dəstəyi ilə stasionar xəstələrdə bilək fırlanmasının qarşısını alır.

İSTİRAHƏT AFO

    Related Products