top of page

Düşük pəncəlikdən əziyyət çəkən pasientlər üçün nəzərdə tutulub. Ortez ayağı 90° bucaq altında dəstəkləyir, bu da «sallaq ayaq» sindromunu aradan qaldırır, hər şəxsə görə fərdi şəkildə ölçülər alınaraq hazırlanır və yalnız ayaqqabı ilə istifadə olunur.
Ortez insult və ya periferik sinir sisteminin zədələnməsindən sonra reabilitasiyada istifadə olunur.

KLANZAKLI AFO

    Related Products