top of page

Ümumi məlumat:

  • Bu ortez təhlükəsiz fiksasiya mövqeyini tələb edir. Travma zamanı xəstənin başını sabit vəziyyətdə saxlamaqüçün nəzərdə tutulmuşdur.
  • Dorsal hissə xəstəyə diskomfort hiss etmədən arxası üstə uzanmağa imkan verir.

MİNEVRA BOYUN KORSETİ

    Related Products