top of page

PEV AFO - Pes Equino Varus deformasiyasında geniş istifadə olunan korreksiyaedici AFO növü olub ayaqdan qəlib ölçüsü alınmaqla fərdi olaraq hazırlanır.

Ayağa pronasiya verərək, ön hissəsini metatarsdan abduksiya vəziyyətinə gətirməklə ayağın normal funksional vəziyyətini təmin etmiş olur.

PEV AFO

    Related Products