top of page

PROPRIO FOOT, transtibial ampütasiya keçirmiş şəxslər üçün dizayn edilmiş bir akıllı ayaq moduludur. Bu modulun funksional üstünlükləri aşağıdakılardır:

  • Fiziyoloji üstünlüklər: PROPRIO FOOT, sübut edilmiş Flex-Foot® dinamikası və geniş, avtomatik bədən qovluğu hərəkət açıklığı ilə insan ayağına ən yaxın funksionaliteyi təmin edir.

  • Adaptiv mod: Ayaq açıklığını artıraraq və dəyişən ərazilərə uyğunlaşaraq təhlükəsizliyi artırır. Xüsusilə bayır qalxışlarında daha doğal bir yürüş təmin edir.

  • Mikroprosessora nəzarət edilir: PROPRIO FOOT, adaptiv xüsusiyyətlərə malik mikroprosessora nəzarət edilən bir ayaq qovluğudur. İstifadəçinin hərəkətinə və ətraf şəraitə uyğunlaşır.

  • Enerji tasarrufu: Daha ağır olmasına baxmayaraq, PROPRIO FOOT diz altı ampütasiya keçirmiş insanların yürüyüş zamanı sərf etdiyi enerji miqdarını ciddi şəkildə azaldır.

  • Akıllı səth adaptasiyası: PROPRIO FOOT, enməli yerlərdə və mərdivenlərdə unikal sabitlik, effektivlik və rahatlıq təmin edir. Bayırları və enişləri avtomatik olaraq aşkar edir və uyğun şəkildə adaptasiya olunur.

  • Təhlükəsizlik və sabitlik: PROPRIO FOOT, ayaqda dayanma zamanı sabit bədən qovluğu mövqeyi ilə enerji saxlamağını və geri qayıtmasını maksimuma çıxarır, hər addımda sabitlik təmin edir.

  • Adaptasiya imkanı: 5 sm topuq hündürlüyünə qədər avtomatik hizalama imkanı təmin edir və fərqli papaqları geyinmə imkanı verir.

PROPRIO FOOT, istifadəçilərə daha doğal bir yürüş üslubu, yüksək təhlükəsizlik və rahatlıq təmin etmək üçün inkişaf etmiş texnologiyalardan istifadə edir.

Proprio Biyonik Ayaq Protezi

    Related Products