top of page

Ümumi məlumat:

Qol abduksion ortezi, çiyin -bazu-said nahiyələrini əhatə edən fiksəedici - pozisyonlaşdıricı ortez olub pasientə fərdi olaraq hazırlanır. Abduksion dərəcəsi və dirsək oynağında fleksion-ekstansion dərəcələrinə görə müalicə həkiminin təyinatına əsasən fərdi olaraq hazırlanır.

Çiyin oynağı bağ aparatınin zədələnməsi və çiyin-bazu sümüyü sınıqı əməliyyatlarından sonra reabilitasiya mərhələsində istifadə edilir.

QOL ABDUKSİON ORTEZ

    Related Products