top of page

Ümumi məlumat:

Yerimə ortezi (RGO) yerimə zamanı dəstəyə ehtiyacı olan, zehni olaraq ambulasiya edilə bilən, onurğa sütunu, Travmatik Paraleji, Əzələ distrofiyaları kimi göstərişlərdə geniş tətbiq olunan funksional yeriş ortezidir Bud-çanaq və diz oynağına yerləşdirilmiş kilidli oynaq mexanizmi sayəsində pasienti həm vertikal vəziyyətdə saxlamaq, həm də oturaq vəziyyətini təmin etmək olur.

Bel hissəsinə yerləşdirilmiş xüsusi aktiv mexanizmi hər növbəti addımın atılmasında təkanverici rol oynayaraq hərəkət dinamikliyini təmin edir. 

RGO digər ortezlərlə müqayisədə daha çox yerimə funksiyasını təmin edir. Əllərin cihazdan istifadə etmək azadlığı və sərbəst omba oynaq quruluşu həm hərəkətlərdə azadlığa, həm də omba kontrakturasının yaranmasına mane olur.

RGO

    Related Products