top of page

Amputasiya sonrası, diz üstü protez istifadəçiləri üçün ideal bir seçim olan Rheo Knee XC diz əkləmi, hərəkət azadlığını geri qaytarır. Rheo Knee XC aşağıdakı özəlliklərə malik bir protez bacak diz əkləmidir:

Stabil və təhlükəsiz: Rheo Knee XC, mikroprosessor nəzarətli bir diz əkləmi olaraq maksimum istiqamətlilik və təhlükəsizlik təmin edir. Bu özəllik, istifadəçinin bütün səthlərdə güvənli və asan hərəkət etməsinə imkan verir.

Təbiətə uyğun hərəkət: Rheo Knee XC, protez istifadəçisi üçün təbiətə uyğun bir hərəkət təmin edir və çətin torpaqlarda belə effektiv bir şəkildə hərəkət etmənizi sağlayır. Bu sayədə istifadəçilər günlük həyatlarında rahatlıqla dolaşa bilirlər.

Funksional qabiliyyət: Rheo Knee XC, daha çətin protez istifadəçiləri üçün üstün funksional qabiliyyət təmin edir. Aktiv şəxslərin daha yüksək intensiv aktivliklərə qatılmasını təmin etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır.

Asan adaptasiya: Rheo Knee XC, protez istifadəçiləri üçün adaptasiya prosesini asanlaşdırır və rehabilitasiya dövründən ev və iş həyatına qədər hər mühitdə rahatlıqla istifadə edilə bilər.

Kişisələşdirilə bilən: Rheo Knee XC, istifadəçinin tələblərinə uyğun olaraq kişisələşdirilə bilər. Bu sayədə hər bir istifadəçiyə uyğun bir protez həll təklifi edilə bilər.

Rheo Knee XC, diz üstü protez istifadəçiləri üçün təhlükəsiz, stabil və funksional bir seçimdir.

Rheo XC Biyonik Bacaq Protezi

    Related Products