top of page

Ümumi məlumat:

Ortez polietilenden fərdi gips ölçüsü almaqla hazırlanır.

Budun distal nahiyəsini və baldırın proksimal nahiyəsini (yuxarı2/3) əhatə etməklə diz oynağının tam immobilizasiyasını təmin edir.

SABİT DİZLİK

    Related Products