top of page

Ayaq nahiyəsinin fiksəedici-qoruyucu ortezi olub pasientə fərdi olaraq hazırlanır. 

Göstərişlər:

  • Ayaq-bilək oynağı sümükləri sınıqlarının gecikən bitişməsində
  • Ayaq-bilək oynağı destruktiv xəstəlikləri zamanı
  • Ayaq-bilək oynağı bağ aparatı zədələnmələri zamanı
  • Oturaq siniri zədələnməsi nəticəsində yaranan ayaq (Plantar Flexion) sallaqlığı hallarında istifadəsi mümkündür

SABİT KAFO

    Related Products