top of page

Ayaq biləyini maleolar səviyyədə içinə alan AFO növüdür.

Ayagın anatomik şəklinə uyğun hər 3 tağını dəstəkləməklə neytral pozisiyanı təmin edir.

Supramalleolar nahiyədə arxa qismi açıq saxlanılaraq ayağın neytral istiqamətdə plantar fleksion və dorsifleksion hərəkətlərinə icazə verilir.

Hərəkət və duruş balansını tənzimləyir və:

  • Hipotonik hallarda ayaq deformasiyalarında
  • Pes Valgus, PesVarus deformasiyalarında
  • Yüngül və orta dərəcəli spastic ayaqlarda

SMO

Color

    Related Products