top of page

Ümumi məlumat:

Torako Lumbo Sokral ortezi, döş-bel-oma nahiyələrini əhata edən onurğa ortezidir. Onurğa sütununun tam stabilizasiyası ücun istifadə  olunur.

Pasientə fərdi şəkildə hazırlanır. Ön hissədə sinə nahiyəsinə basqı veren hiperekstension elementlə təchiz olunmuşdur.

Onurğa əməliyyatından sonra istifadəsi məqsədə uyğundur.

TLSO

  • I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.

Related Products