top of page

Ümumi məlumat:

Torako Lumbo Sokral ortezi, döş-bel-oma nahiyələrini əhata edən onurğa ortezidir. Onurğa sütununun tam stabilizasiyası üçün istifadə  olunur. Boyun dəstəyi vasitəsi ilə boyun stabil qalır. 

Pasientə fərdi şəkildə hazırlanır. Ön hissədə sinə nahiyəsinə basqı veren hiperekstension elementlə təchiz olunmuşdur.

Onurğa əməliyyatından sonra istifadəsi məqsədə uyğundur.

TLSO BOYUN DƏSTƏKLİ

    Related Products