top of page

Ümumi məlumat:

Müxtəlif nevroloji və ortopedik pozğunluqları olan uşaqların reabilitasiya mərhələsində düzgün yeriş formalaşdırmaq üçün istifadə olunan manjetdir.

Uşaqdlarda yerimə zamanı ayaqların içə və kənara rotasiyasını əks tərəfə yönləndirir. Beldə olan kəmərin uşağın aşağı ətrafına spiral şəklində sarılan və ayağın  barmağına ilişən iki rezin hissədən ibarətdir.

Uşaqlarda dayaq əzələlərinin balanssızlığı varsa, nəticədə fırlanma manjetinin istifadəsi uşağın hərəkətliliyini məhdudlaşdırmadan hipertrofiyaya uğramış əzələləri saxlamağa, əzələlərin spazmatik tonusunu tədricən azaltmağa və balansı bərpa etməyə qadirdir.

TWİSTER

    Related Products