top of page

Məhsul, ortez olub iki hissədən ibarətdir:

  • ətraflara fiksə olunan dəri materialdan hazırlanmış kəmər
  • abduksiya tənzimləyici hissə.

Vilenski şina aşağı ətrafların hərəkətliliyini saxlamaqla yanaşı mütəmmadi olaraq abduksiyanı tənzimləmək imkanı verir.

2 - 48 həftəlik uşaqlarda bud-çanaq çıxığı zamanı, 1 yaşdan yuxarı uşaqlarda isə əməliyyatsız müalicədə və yaxud əməliyyatdan sonra müalicədə istifadə edilir.

VİLENSKİ ŞİNA

    Related Products